Impressum

Kody Kreskowe Polska:
Znak towarowy International Barcodes Limited (NZ)

Kontakt:
ROADWEBS Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Email: [email protected]
Phone: +48.690533251

Autoryzowany wyłączny przedstawiciel:
Grzegorz Jan Pander

KRS
ROADWEBS Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000761893

REGON
382011051

NIP
5272875577

Procedura reklamacyjna
Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO:
Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (OS) dla konsumentów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Przedmioty, które sprzedajemy, nie są towarami konsumpcyjnymi.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.ration board.

Obrazy

Copyright International Barcodes Limited (NZ)

Creative Commons